Torsdag 25 maj gjorde vi en första gemensam utplantering av ängsväxter. De som planterades ut nu var sådana som övervintrat i trädgårdslandet på Fröberget. Växterna sattes ut på den avskrapade, men stenhårda vägrenen bortanför Halshöga gård. 10 medlemmar deltog och  i solig arbetsgemenskap planterade vi ut 406 växter av olika slag. 

Ny samlad utplantering av välväxta ängsväxter skedde onsdag 14 juni. Även nu planterades ca 400 plantor ut, i de  betydligt mer lättarbetade sandkullarna vid Tinnerö gårds fd arbetarbostäder. Utmaningen denna gång för de 9 medlemmar som utförde planteringen var den stekande solen och hettan.

Vid ett flertal tillfällen under sommaren har växter fortsatt planterats ut, dels fortsatt vid Tinnerö gårds arbetarbostäder och även vid sandkullar anlagda vid Alarps gruppboende. Fröbergets tomt och omgivningar har också försetts med mera ängsväxter.

Fortsättning följer!


Förening:

Föreningen Linköpings Ekopark

Skapad av: Anna.Lena Wenner (2023-05-21 11:17:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna.Lena Wenner (2023-08-02 20:35:14) Kontakta föreningen