Tobias Ivarsson har inventerat förekomsten av gaddsteklar, där olika arter av pollinerande bin ingår,  i Tinnerö eklandskap under åren 2018, 2020 och 2022. Inventeringen  visar på en kraftig ökning av gaddsteklarna under dessa år, till stor nytta för den biologiska mångfalden. Vårt arbete med att driva upp och plantera ut ängsväxter i området har fått ett erkännande som ett viktigt bidrag till detta! 

Du kan läsa hela rapporten om du klickar här


Förening:

Föreningen Linköpings Ekopark

Skapad av: Anna.Lena Wenner (2023-02-25 10:53:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna.Lena Wenner (2023-02-25 10:56:04) Kontakta föreningen