Odling av ängsväxter 2022

Nu  har drivningen av ängsväxter från frö till plantor startat upp på Fröberget!

I bifogad fil finns beskrivet vad som hänt hittills. Texten kommer att uppdateras under växtsäsongen.

Odlingen växer och frodas som sig bör! I bifogat dokument kan du läsa uppdaterade dagboksanteckningar om vad som händer och görs. 

Krukodlingen på Fröberget

stortapserarbi

Förening:

Föreningen Linköpings Ekopark

Skapad av: Anna.Lena Wenner (2022-02-23 10:27:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna.Lena Wenner (2022-05-12 20:31:39) Kontakta föreningen