Odling av ängsväxter 2022

Nu  har drivningen av ängsväxter från frö till plantor startat upp på Fröberget!

Odlingen växer och frodas som sig bör och omplantering har skett till större krukor!

Nu i juli är utplantering av blommorna i full gång. Framför allt har blommor satts ut på sandkullen vid Smedstad dammar, för att ge pollen och nektar till de olika insekter som är tänkta att finna sin boplats där.

I bifogat dokument kan du läsa uppdaterade dagboksanteckningar om vad som händer och görs. 

Krukodlingen på Fröberget 2022 (1).pdf

stortapserarbi

Förening:

Föreningen Linköpings Ekopark

Skapad av: Anna.Lena Wenner (2022-02-23 10:27:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna.Lena Wenner (2022-08-03 17:14:59) Kontakta föreningen