Odlingen av ängsväxter har i stort sett varit lyckosam. Enstaka växtsorter har varit svårare att driva fram, men de flesta har gett god utdelning på emellanåt mödosamt arbete. Under sommaren/sensommaren har återigen fröer samlats in för sådd senare i höst eller tidig vårvinter.

Nu i mitten av oktober är utplanteringen av växterna i stort sett slutförd. Framför allt har blommor satts ut på sandkullen vid Smedstad dammar, för att ge pollen och nektar till de olika insekter som är tänkta att finna sin boplats där. Det sandfyllda diket vid entren har också försetts med ängssväxter.  Vid Tinnerö gård och på Fröbergets tomt har många plantor satts, liksom på flera andra platser i natureservatet . 

Många plantor och även överblivna frön har delats ut till medlemmar och andra intresserade besökare på Fröberget.

I bifogat pdf-dokument kan du läsa detaljerade dagboksanteckningar om vad som hänt och gjorts under året.

 

stortapserarbi

Förening:

Föreningen Linköpings Ekopark

Skapad av: Anna.Lena Wenner (2022-02-23 10:27:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna.Lena Wenner (2022-10-20 14:52:20) Kontakta föreningen