Synpunkter utvecklingsplan

Föreningen har lämnat ett yttrande över den reviderade utvecklingsplanen för Linköpings ytterområden i den del som berör föreningens verksamhetsområde.

utvecklingsplansyttrande2021-08-23.docx.pdf


Editerad av: Anna.Lena Wenner (2021-09-02 15:12:21)