Yttrande över detaljplan för Berga Äng

Föreningen har lämnat synpunkter på detaljplanen för Berga Äng. För att läsa hela yttrandet klicka här


Editerad av: Anna.Lena Wenner (2021-02-26 09:52:16)