Årsmöte

Coronapandemin ställer till det för oss, liksom för de flesta föreningar! Årsmötet, som enligt stadgarna ska hållas innan februari månads utgång, måste pga smittoläget flyttas fram. Vi har beslutat att det i stället blir tisdagen den 18 maj klockan 18.30 på Naturcentrum. Förhoppningsvis har en stor del då också hunnit vaccineras och dessutom kan vi hålla mötet utomhus om så känns befogat. Föreläsare blir Bo Antberg, som kommer att prata om den nordiska genbanken. Mer information kommer per post!


Editerad av: Anna.Lena Wenner (2021-05-09 13:36:31)