Ny frösådd

Nya frön från ängsblommor samlades  in under sommar/höst 2020 och såddes i småkrukor.  De har nu växt till sig och delats och planterats om. De står nu i krukor runt om både torp och lagård i väntan på att planteras ut i området senare i höst. Ett stort antal växter av varierande slag har redan planterats i sandbädden nedanför kommunens  nya entrebyggnad och kommer att ge föda till de solitärbin och fjärilar som getts boplatser i entrebyggnadens väggar. Dessutom får ju vi mänskliga besökare också njuta av blomprakten, som förhoppningsvis ökar år för år!

 


Förening:

Föreningen Linköpings Ekopark

Ändrad av: Anna.Lena Wenner (2021-08-18 10:30:39) Kontakta föreningen
Skapad av: Anna.Lena Wenner (2021-01-14 14:20:02) Kontakta föreningen