Plantering

Nu är planteringen av de ängsblommor, som vi drivit upp från insamlade frön i stort sett avslutad. Vi har planterat ut mängder av gullviva, stor och liten blåklocka, åker-och ängsvädd, färgkulla, äkta johannesört, rödklint, ängsskära, slåttergubbe mm mm på olika ställen i området. I vår får vi och bina förhoppningsvis njuta av resultatet av årets  (och tidigare års) plantering.

Drygt 15-talet medlemmar har medverkat i arbetet, som skett både under härligt soliga höstdagar och duggande regn! Totalt har närmare 1800 blomplantor fördelats ut i området!!

För att se en fullständig sammanställning av alla växter och var de planterats klicka här.

 

Image

 


Editerad av: Anna.Lena Wenner (2020-11-10 11:31:24)