Plantering

Nu är planteringen av de ängsblommor, som vi drivit upp från insamlade frön avslutad. Vi har också fått betalt av kommunen för detta och förhoppningsvis ska vi kunna göra något för medlemmarna i föreningen för dessa pengar.

Vi har planterat ut mängder av gullviva, stor och liten blåklocka, åker-och ängsvädd, färgkulla, äkta johannesört, rödklint, ängsskära, slåttergubbe mm mm på olika ställen i området. I vår får vi och bina förhoppningsvis njuta av resultatet av årets  (och tidigare års) plantering.

Drygt 15-talet medlemmar har medverkat i arbetet, som skett både under härligt soliga höstdagar och duggande regn! Totalt har närmare 1800 blomplantor fördelats ut i området!!

För att se en fullständig sammanställning av alla växter och var de planterats klicka här.

 

 

Image

 


Editerad av: Anna.Lena Wenner (2021-01-14 14:12:22)