Coronapandemin

På grund av den rådande Coronapandemin så ställs de planerade guidningarna under våren in. Övriga aktiviteter genomförs i vissa fall, men under ändrade former för att minimera risken för smittspridning.

Även de planerade guidningarna under hösten ställs in.  Beslutet har tagits med beaktande av att pandemin ännu inte på något sätt är borta från vårt samhälle. 

Välkomna 2021, då kan förhoppningsvis hela programmet genomföras! 


Editerad av: Anna.Lena Wenner (2020-08-11 07:52:04)