Coronapandemin

På grund av den rådande Coronapandemin så ställs de planerade guidningarna under våren in. Övriga aktiviteter genomförs i vissa fall, men under ändrade former för att minimera risken för smittspridning.


Editerad av: Anna.Lena Wenner (2020-04-05 12:49:37)