Synpunkter på utveckling av Linköpings ytterstad

Föreningen har formulerat och lämnat synpunkter på kommunens förslag till utveckling av "ytterstaden". Se hela skrivelsen under rubriken "yttranden".


Editerad av: Anna.Lena Wenner (2020-01-14 13:56:15)