Adopterade fornminnen

Torsdagen den 25april gör vi en vandring i ekoparken tillsammans med Malin Svarvar från länsstyrelsen, för att se över de fornminnen i området som föreningen åtagit sig att vårda (adopterat). Malin är ny ansvarig för fornminnesinventering/skötsel på länsstyrelsen. Syftet är att gå igenom vårdplaner för resp. objekt och också fördela ansvaret för de som i dag saknar adoptant, bland de som anmält intresse för detta.

Flera fornminnen har nu till sommaren fått nya "skötare", som förhoppningsvis kan medverka till att  bättre synliggöra en del av alla fornlämningar som finns i området.


Editerad av: Anna.Lena Wenner (2019-08-12 17:37:35)