Medlemskap

Bli medlem!
Välkommen som medlem i Föreningen Linköpings Ekopark. Genom att bli medlem så stödjer du arbetet med att utveckla och bevara Tinnerö Eklandskap. Vidare får du information om föreningens aktiviteter via post/epost under året. Som medlem deltar du i föreningens aktiviteter, inklusive guidade visningar, utan avgift.

Medlemsavgift för verksamhetsåret 2017 är 75 kr för enskild och 100 kr för familj. Föreningar 125 kr. Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften via föreningens plusgiro 428 40 62-9. Kom ihåg att ange namn och adress samt e-post och telefon.

Vill du inte bli medlem, men kan tänka dig att bidra till föreningens arbete så är du välkommen att betala in valfritt belopp på plusgiro 428 40 62-9.

Hitta aktivitet
 • Frösådd och kultivering av ängsblommor
  Visa aktivitet

  I föreningen arbetar vi aktivt för att bidra till att utveckla blomfloran i Tinnerö eklandskap. Detta sker genom att fröså och vidarekultivera bl a gullvivor

  20 november 2017
 • Fågelholkar
  Visa aktivitet

  Vid olika tillfällen finns möjligheter att tillverka fågelholkar till skogsduvor, göktytor m fl arter. Du är välkommen både att tillverka och sätta upp holkar!

  21 november 2017

Se alla aktiviteter