Medlemskap

Bli medlem!
Välkommen som medlem i Föreningen Linköpings Ekopark. Genom att bli medlem så stödjer du arbetet med att utveckla och bevara Tinnerö Eklandskap. Vidare får du information om föreningens aktiviteter via post/epost under året. Som medlem deltar du i föreningens aktiviteter, inklusive guidade visningar, utan avgift.

Medlemsavgift för verksamhetsåret 2018 är 75 kr för enskild och 100 kr för familj. Föreningar 125 kr. Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften via föreningens plusgiro 428 40 62-9. Kom ihåg att ange namn och adress samt e-post.

Vill du inte bli medlem, men kan tänka dig att bidra till föreningens arbete så är du välkommen att betala in valfritt belopp på plusgiro 428 40 62-9.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter