Adoption av fornlämning

stensattningFotograf: stensattning

Uno JohanssonFotograf: Uno Johansson

Fornlämningar i form av t ex stensättningar (gravar) finns i hela området. För att bevara dem så behöver de vårdas. I samarbete med Länsstyrelsen och Linköpings kommun har föreningen åtagit sig att medverka i detta. Det sker genom att enskilda medlemmar ”adopterar” en eller flera fornlämningar. För varje sådant objekt har en skötselplan tagits fram, som beskriver vad det är för slags lämning och vad som bör göras, eller inte göras,  för dess bevarande.  Oftast innebär det  att växtlighet som slån, nypon, örnbräken mm som  hotar att ”spränga” stensättningarna ska tas bort. Därigenom blir de också mer synliga för allmänheten. Kontakta Eva Johansson tel 0705751665 eller via mail   [email protected] om du är intresserad av att medverka eller för mer info.

Hitta aktivitet
 • Fågelholkar
  Visa aktivitet

  Vid olika tillfällen finns möjligheter att tillverka fågelholkar till skogsduvor, göktytor m fl arter. Planerad holkuppsättning 28 mars 10.00

  28 mars 2018
 • Slåtterkväll på Fröberget
  Visa aktivitet

  Kom och var med på vår årliga slåtter på torpet Fröberget. Ta gärna med dig lie och räfsa. Det finns redskap att låna också. Vi bjuder på sill,och potatis!

  16 augusti 2018
 • Medlemskväll på Fröberget
  Visa aktivitet

  Passa på att träffa andra medlemmar och få information om aktuella aktiviteter. Vi kommer även att göra en del arbete i trädgården. Föreningen bjuder på fika.

  20 augusti 2018

Se alla aktiviteter