Adoption av fornlämning

stensattningFotograf: stensattning

Uno JohanssonFotograf: Uno Johansson

Fornlämningar i form av t ex stensättningar (gravar) finns i hela området. För att bevara dem så behöver de vårdas. I samarbete med Länsstyrelsen och Linköpings kommun har föreningen åtagit sig att medverka i detta. Det sker genom att enskilda medlemmar ”adopterar” en eller flera fornlämningar. För varje sådant objekt har en skötselplan tagits fram, som beskriver vad det är för slags lämning och vad som bör göras, eller inte göras,  för dess bevarande.  Oftast innebär det  att växtlighet som slån, nypon, örnbräken mm som  hotar att ”spränga” stensättningarna ska tas bort. Därigenom blir de också mer synliga för allmänheten. Kontakta Eva Johansson tel 0705751665 eller via mail   [email protected] om du är intresserad av att medverka eller för mer info.

Hitta aktivitet
  • Adventsfika på Fröberget
    Visa aktivitet

    Vi firar traditionsenligt advent med fika och trevlig samvaro på Fröberget. Föreningen bjuder på glögg, kaffe, pepparkaka och lussekatt kanske också något extra

    1 december 2018

Se alla aktiviteter