Ängsblommor i reservatet

14 November 2018

Med början i november 2017 så har medlemmar i föreningen med gott resultat arbetat med att fröså, kultivera och plantera ut ängsblommor i Tinnerö eklandskap. Nu i november 2018 har gjorts en ny omgång med sådd av frön från gullviva, åkervädd och ängsvädd, som tidigare också samlats in. Sådderna får ligga i vila under vintern och fram i vår när de grott, så ska plantorna delas upp och omplanteras. Mer om detta längre fram!

Nu i juli 2019 är en mängd småplantor uppdrivna, omplanterade och placerade i krukor runtom på Fröberget. Runt torpet, runt lagård/loge, runt vedbod...Kom gärna och beskåda ca 1000 gullviveplantor, och 200-300 av vardera åker-och ängsvädd! Senare i höst ska de planteras ut i Tinneröområdet och då behöver vi vara många som hjälps åt! Återkommer om när det blir aktuellt.

Gullviva

Editerad av: Anna.Lena Wenner (2019-07-25 20:05:05)

Föreningen Linköpings Ekopark

Plats: Tinnerö eklandskap

Börjar: 14 November 2018

Slutar: 29 September 2019