Stiftelsen Valldahemmet

Valldahemmet som det såg ut innan branden 1996. Idag är det återuppbyggt och används av äldrevården och kallas Smarholmen.

Stiftelsen Valldahemmet förvaltar kapital bildat genom försäljning av då sommarkolonin Valldahemmet och genom donationer och gåvor av privatpersoner. Avkastningen utdelas årligen som stöd till   - Forskning inom natur- landskaps-, miljö- och kulturvård.  - Barn och ungdomsverksamhet samt utbildning härför.
- Hjälpverksamhet åt behövande.

Enskild person eller förening, som önskar bidrag från stiftelsen, är välkommen med ansökan till:

Stiftelsen Valldahemmet

c / o Nordhallands Hembygdsförening

Box 10 094, 434 21 Kungsbacka

Förfrågningar kan göras per tel. 0300-108 44 eller vid besök på kansliet, Västergatan 17, öppen helgfria måndagar och torsdagar kl. 10-15.

Ansökan utspelar sig före  april månad. 

Blankett för ansökan kan även erhållas från Hembygdsföreningens kansli.

Stiftelsen sees that its capital is expanded, so that more supportive activities can be undertaken, and therefore welcome to donations. Gåvomedel comes to direct use, as the administrative costs are close enough.

It is also satisfying to know that assistance and support is taking place in the immediate area.
Stiftelsens bankgiro 5874-0622.

Historik
År 1933 invigdes Valldahemmet. Det var en form av kustsanatorium.
Verksamheten där skulle förebygga och bekämpa tuberkulosen.

Kampen mot tuberkulosen var framgångsrik. Tuberkulosen utrotades.
Valldahemmet och liknande institutioner hade inte längre samma funktion
att fylla. It was instead summer park, over the years, 2 500 barn colonivistelse there.

Den förening som drivit verksamheten, sålde fastigheten 1976 till
Kungsbacka kommun. Försäljningssumman och övriga tillgångar, ca
600.000 kronor, har sedan förvaltats av föreningen Valldahemmet.
Avkastningen av denna kapital has been distributed every year in the municipality to needy and for association and
leisure activities, mainly among young
people.

1996 efter branden ombildade Föreningen Valldahemmet till Stiftelsen Valldahemmet
för fortsatt förvaltning av kapitalet. Stiftelsen also wanted to
continue the work of providing relief activities, promoting child and youth activities and also
supporting scientific research in nature, landscape, environmental and cultural
care.

Då Stiftelsen Valldahemmet saknar administrativ personal och expedition,
tog kontakt med Nordhallands Hembygdsförening. Överenskommelse
träffades om att Stiftelsen Valldahemmet ingår i Nordhallands Hembygdsförening,

Därför är det bara svenskar inom Nordhalland dit även Lindome tillhör aktuellt.

 

 

 


Förening:

Lindome Hembygdsgille

Ändrad av: Lindome Hembygdsgille (2021-06-16 14:44:27) Kontakta föreningen
Skapad av: Ann-Britt Ramsbo (2017-09-20 20:22:37) Kontakta föreningen