Verksamhetsplan 2019

Vår huvudsakliga verksamhet består av sju olika områden
Museiverksamhet med öppet hus under sommarsöndagarna i
Munkhyttans skolmuseum och skoldagar för 100 år sedan.
Programkvällar i staden med olika typer av program som föreläsningar,
musikunderhållning och historiska reportage.
Miniatyrstaden Lindesberg på 1920-talet byggnation och
visning i Blombergska gården. Vi visar för särskilt beställda
grupper och under öppet hus två eftermiddagar i veckan.
Ett stort arbete är att dokumentera de uppgifter vi får fram.
Vi genomför också stadsvandringar med olika teman.
Genom att dokumentera skeenden från trakten vill vi föra
lokalhistorien vidare, genom utgivning av skrifter.
Vi samarbetar med skolorna på olika stadier genom att ta emot grupper
både i Munkhyttan och i Miniatyrstaden.
Vi arbetar för att få till stånd en museilokal och ett föreningshus.
Vi bevakar så att hänsyn tas till den äldre kulturmiljön, vid
förändringar i stadsplaneringen.
Den ekonomiska delen av vår verksamhet upptas fram för allt av
att på olika vägar inkassera små och stora bidrag.
Medlemsavgifter och intäkter från aktiviteter räcker inte
till för att betala hyran för lokalen där Modellstaden står.
Ingrid Nordmark
ordf