Styrelsen 2021


Styrelsen för 2021

Vid årsmötet den 19 september kunde ingen ordförande utses för Lindesbergs Hembygdsförening. Denna post blir därför vakant under resten av 2021 och verksamheten sköts istället av ett arbetsutskott inom styrelsen. 
Styrelsen för 2021 består av Göran Karlsson (vice ordförande och ansvarig utgivare), Eva Resare (kassör), Birgitta Alvarsson (sekreterare), Arne Johnsson (vice sekreterare) samt ledamöterna Mats Andersson, Eva Dahl, Cicki Eriksson, och Siv Kalmö. Suppleanter är Leif Andersson (stugfogde), Torbjörn Dahlström, Lotta Fahlén samt Kjell Guldbrand (vice kassör). 
Firmatecknare för Lindesbergs Hembygdsförening är Eva Resare och Göran Karlsson, var för sig. 
Förening:

Lindesbergs Hembygdsförening

Skapad av: Göran Karlsson (2019-02-07 20:38:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Karlsson (2021-10-22 09:15:19) Kontakta föreningen