Bli medlem!


Medlem i Lindesbergs Hembygdsförening blir du genom att sätta in medlemsavgiften på bankgiro 398-6445. Avgiften är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.
 
Var snäll och uppge namn, adress och telefonnummer vid inbetalningen av medlemsavgiften. 
 
För att vi snabbt och enkelt ska kunna hålla kontakt med föreningens medlemmar önskar vi att du skickar in din e-postadress till [email protected]
 
Som medlem får du delta i en rad olika aktiviteter under åren (se Program 2019 på hemsidan).
 
Föreningen behöver ditt stöd och din hjälp. Kanske vill du engagera dig mer än som bara stödjande medlem? I så fall är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen!
Förening:

Lindesbergs Hembygdsförening

Skapad av: Göran Karlsson (2019-01-03 20:30:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Karlsson (2019-02-09 20:13:15) Kontakta föreningen