På jakt efter försvunna trädgårdar

Vart har Lindesbergs alla vackra parker och trädgårdar tagit vägen? Jo, nästan allihop har blivit parkeringsplatser! Det stod klart under den stadsvandring som hembygdsforskaren Cicki Eriksson genomförde lördagen den 17 oktober. Ungefär 30 personer promenerade runt i staden och fick samtidigt lyssna till Cicki Eriksson intressanta och tankeväckande föredrag om både befintliga och försvunna grönområden. Hur många visste till exempel att sjukhuset hade en egen nyttoträdgård eller att Rådhusparken förr omgavs på alla sidor av ett högt trästaket?

Editerad av: Göran Karlsson (2020-10-18 05:32:07)