Lindesbergs historia

Läs om Lindesbergs historia

Hembygdsföreningen har utkommit med flera häften om Lindesberg.

Det första var ”Lindesberg 1810
Det andra heter ”Nedslag i Lindesbergs historia under 1800-talet”.
En serie häften är:

Lindesbergare berättar 1,2, 3 och 4

Berättelser som bygger på intervjuer med gamla lindesbergare.
Pris 60:-/st.

Nr.1

En tredje serie är den om Munkhyttan: ”Berättelser från Skvatthammarn och Skvatthammarshult” och ”Munkhyttan den försvunna byn”. Dessa bygger på en studiegrupp med Hembygdsföreningen och Släktforskarna, som arbetat under många år. Ett tredje häfte är planerat om alla torpen i området. Pris: 50:-/st.
Häfte7Fotograf: Häfte7

Nya häften:

Lindesbergare berättar

Nr. 3 Blandade berättelser

 Nr. 4

 Nr. 5