Lindesberg i miniatyr


Hur såg det ut i Lindesberg på 1920-talet? Vilka hus fanns utmed den dåvarande Österlånggatan, alltså den gata vi numera kallar Kristinavägen? Vilken form hade kyrktornet innan kyrkan byggdes om? Vilka hus har försvunnit – och vad finns kvar?

Den som söker svar på sådana här frågor och vill få en bild av staden som den såg ut på 1920-talet kan lämpligen besöka den miniatyrstad som Lindesbergs Hembygdsförening bygger i Blombergska gården. Här – i ett av Lindesbergs äldsta hus – skapar en grupp entusiaster en detaljrik kopia av staden i skala 1:220. Det innebär att varje meter i verkligheten motsvaras av ungefär 4,5 millimeter i modellen.

Modellbygget har pågått sedan 2012. Allt sedan dess träffas några av föreningens mest aktiva medlemmar varannan vecka för att diskutera gamla stadsmiljöer och för att bygga vidare på modellen. Idag består miniatyrstaden Lindesberg av drygt 400 hus och trädgårdar. 

En orsak till att stadsmodellen visar 1920-talets Lindesberg är att detta var en mycket händelserik period. Det uppfördes en mängd nya byggnader, bland annat Sparbankshuset och Folkets Hus. Ett annat stort projekt var ombyggnaden av Lindesbergs kyrka, som då återfick sitt smala torn. Det var också då som Österlånggatan breddades, stenlades, bytte namn till Kristinavägen och började fyllas med nya affärs- och bostadshus.

För att få en uppfattning om dåtidens Lindesberg studerar modellbyggarna gamla kartor, husritningar, vykort, bilder och mängder av annan dokumentation. Även kalendrar och kataloger från 1900-talets början har kommit till användning. Modellbygget sker i flera steg. Sedan kvarterets tomtindelning och husets placering klarlagts görs en enkel husmodell i papper. Därefter byggs en detaljerad pappmodell som målas och på insidan förses med fönster av plast. De färdiga husen ställs sedan ut på rätt plats. Träd och buskar, som görs av splitsad elkabel och färgad ull, placeras också ut tillsammans med blomrabatter och andra detaljer.

Miniatyrstaden Lindesberg visas helgfria lördagar klockan 11-14. 

Grupper kan även tas emot andra tider efter särskild överenskommelse.

Läs mer om bygget av miniatyrstaden Lindesberg:

Så går modellbygget till

Färdigbyggda hus

Månadens hus

Tidigare Månadens hus

Flygtur över miniatyrstaden

 

 

 

Förening:

Lindesbergs Hembygdsförening

Skapad av: Göran Karlsson (2019-01-04 07:36:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Karlsson (2022-06-10 19:09:58) Kontakta föreningen