Arkiv

 

Text och layout:
Göran Lindqvist
Göran Nordström
Per Ivar Åkerlind

 

Årsskrift 2012

Text och layout:
Ingmarie Larsson
Göran Lindqvist
Göran Nordström
Per Ivar Åkerlind

Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället.
Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.
Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt.
Den är öppen för alla oavsett bakgrund.
Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet.
Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden.
Här möts alla generationer.
(Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn antagen på riksstämman i Växjö 2007)

 

Vad vill vår förening?

– befrämja kunskapen om och känslan för hembygden ur historisk och kulturell synpunkt inom Lindesberg med omnejd
– aktivt medverka till vård och bevarande av natur, kultur och landskapsmiljö samt delta vid samhälls- och miljöplanering – dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid
– samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling

Föreningens hemsida är https://www.hembygd.se/linde”

 

Ordförande har ordet.

Hembygdsvänner!
Då var det åter dags att summera året som gått! Föreningens verksamhet har varit stor.
Tack till alla som bidragit på olika sätt genom att vara stödjande medlemmar, besöka våra programaftnar, bidra med arbete. Det har hänt mycket under året. Ni kan följa vårt arbete och våra programpunkter på vår hemsida<a href=”https://www.hembygd.se/linde”www.hembygd.se/linde och i denna årsskrift.
Förutom våra välbesökta programaftnar har vi Genomfört ”Tidsresor 100 år tillbaka i tiden” ute i Munkhyttans skola där ca 6-7 föreningsmedlemmar medverkat varje gång, 4 ggr för skolbarn ur åk 1-3 samt på familjesöndagen mitt i sommaren, då vi även hade aktiviteter vid kolarkojan.
Renoverat köket i lärarinnebostaden på nedre botten i skolan. Där har vi samarbetet med länsantikvarien vid länsmuseet. Vi har fått bidrag från Sparbanksstiftelsen och Riksantikvarieämbetet. Det har varit olika arbetsgrupper som tagit ansvar för olika delar. Det absolut största arbetet har vår husfogde utfört och det tackar vi särskilt för.
Vi har en modellbyggarcirkel igång, där vi gärna vill ha flera medverkande. Det har byggts hus från Lindesberg under 1920-talet. Dessa kommer att finnas i mindre utställningar tills vi får en plats där vi kan visa hela modellen. Uppgifterna i cirkeln är av varierande slag bl.a måste en del forskning utföras, en del arbete med underlaget där husen skall stå samt inte minst kunskaper och tankar kring hur det ser ut i kvarteren idag och hur det kan ha sett ut förr. Man kan vara bollplank i dessa frågor. Det är alltså inte bara hantverk med att tillverka små hus utan alla kan bidra på sitt sätt.
Vi har också under året beslutat att försöka hitta en lokal för ett litet arkiv, för att hålla möten och träffar och visa att vi finns. Vi har nu lyckats med det, då vi tillsammans med Röda Korset hyr en affärslokal i Blombergska gården, Kungsgatan 48. Det känns oerhört roligt att få finnas mitt i centrum, mitt emot biblioteket, väl synligt och i gatuplan. Här har vi också två fönster där vi kan exponera vårt arbete. Den första utställningen blev inför skyltsöndagen då modellbyggargruppen ställer ut kv Trädgården och en del andra hus.
Under året har vi även kommit ut med vårt tredje häfte i serien Lindesbergare berättar, vilket finns till försäljning.
Vi hälsar er alla välkomna att fortsätta stödja oss, på det sätt som ni finner vara bäst, och tag gärna med vänner och bekanta!
Lindesberg i december 2012.

Styrelsen 2012

Övre raden: Ingegerd Olofsson suppl, Ingrid Nordmark ordf,
Curt Lindmark suppl,Solveig Andersson suppl, Siv Kalmö v ordf.
Nedre raden: Göran Nordström, Per Ivar Åkerlind kassör, Ingmarie Larsson, Birgitta Alvarsson sekr, Carl-Johan Råberg.

Revisorer: Sune Karlsson, Stig Wernborg.
Ersättare: Hans Axelsson, Lars Evertsson.
Valberedning: Göran Lindqvist, Gunilla Åkerlind.
Stugfogde: Per Thybeck.

Medlemmar 2012

Föreningen hade 2012 323 medlemmar, vilket innebär att vi tappat 31 medlemmar sedan 2011. Ju fler medlemmar vi är i föreningen, desto bättre verksamhet kan vi göra och desto starkare blir vår röst i debatten kring Lindesbergs framtid. Vi kan bli flera! Hjälp till att värva!

Årsavgift 2013

Enligt beslut av Årsmötet 2012 är årsavgiften för 2013 är 100 kr för enskild och 150 kr för familj. Föreningens bankgiro är 398-6445. Glöm inte att skriva namn och adress på avin när du betalar årsavgiften! Meddela också om adressen är ändrad.

Årsberättelse
19 januari Ungdomens musik från 50-talet och framåt

 

En trevlig afton för musikälskare. Tre kunniga berättare talade om varsin del: Curt Lindmark om musiken i stort på 50-talet och fram till 80-talet, brodern Gert om vad som hände i Lindesberg under samma tid och Christer Pihlblad, en nutida eldsjäl, om vad som hänt med Lindesbergs populärmusikliv fram till i dag.

16 februari ”Nedslag i konsten”
Jarl Blixt, Pär Bäckman och Arne Jonsson.

Ett fyrtiotal personer hade tagit sig till biblioteket för att höra Jarl Blixt berätta om konstverket ”Befrielse” av Rickard Brixel, skulpturen vid trappan till övre våningen. Han berättade också om episoder från bibliotekets tillkomst och dess kulturella utsmyckning. Pär Bäckman fortsatte med att berätta om Lindes store son Ragnar Lindén och tavlan ”Dalkarlshyttan”. Han fortsatte sedan med den mer eller mindre bortglömda Anna Ödman som målat en av de mer kända kommunledarna nämligen postmästare Östlund.
Arne Jonsson avslutade sedan med att tala om den stora tavlan på övre våningen som föreställer bl. a. Gustaf Fröding. Tavlan heter ”Signe och Gustaf” och är målad av Stig Olson, en konstnär från Värmland.

 

 

 

25 mars Föreningens årsmöte
Årsmötet avhölls på Café Lyktan. Efter sedvanliga mötesförhandlingar, som leddes av Maud Björnemalm serverades kaffe och smörgås. Bestefars Trio med Inger stod för uppskattad underhållning. Mellan 40 och 50 personer närvarade.

1 april Kyrkbergets dag
Föreningen medverkade tillsammans med Naturskyddsföreningen. Aktiviteten var välbesökt. Vi fick njuta av morotssoppa, kaffe, krabbelurer, föredrag, brasa, snö och hagel.

9 april Besök på Svalbo 
Ett drygt 20-tal medlemmar i vår förening besökte Svalbo, den gamla smed-bostaden, som sedan 1979 bebos av keramikern Moa Rudebert och hennes sambo Keith Stephens. Moa guidade gruppen genom det fantastiska huset, där många av Sveriges främsta författare berättat om sina böcker. Kvällen avslutades med kaffe, smörgås och kaka medan Moa beskrev den speciella keramikteknik som de använder.

10 maj       ”Svavel, rödfärg och en spännande historia”
– besök på Dylta Bruk

Promenad i regnet

Ett kallt, regnigt Dylta bruk mötte oss varför vi efter en kort biltur runt området förflyttade oss inomhus och hörde Sören Klingnéus kåsera om Dyltas historia

20 maj Gökotta vid Munkhyttans skolmuseum
Gökottan avnjöts av ett 10-tal deltagare utanför skolmuséet i solsken. Birgit Anderbert underhöll med visor till dragspel och musikfrågesport.

Skolveckan i maj Tidsresan – samarbete med skolorna
Skolveckorna i maj besöktes av skolklasser från Pilkrog, Ekbacken, Björkhagaskolan och Brotorpsskolan. Eleverna bytte till gammaldags kläder och med hjälp av en magisk kula fick eleverna uppleva en skoldag för hundra år sedan. Vid lunchrasten åt eleverna den medhavda matsäcken och innan dagen avslutades, provade de på hantverk och lekar med käpphästar och styltor.

 

 

 

 

 

14 juni Besök i Löa hytta

Margareta
Bergsman med besökare.

En försommarutflykt gjordes till Löa hytta. Där välkomnade hyttfogde Margareta Gustavsson, som guidade oss vid hyttan, masugnskransen och utslagsplatsen. Museibesöket med gamla verktyg och kolryssar var också intressant. Innan hemfärden njöt vi av kaffe och god kaka på Annas Café.

Sommaröppet i Munkhyttans skolmuseum, friluftsgudstjänst
Under åtta sommarsöndagar visade styrelsemedlemmar Munkhyttans skola för intresserade besökare. Trevliga möten och samtal följde vid kaffet i trädgårdsmöbeln utanför skolan. En söndag, den 22 juli, hölls friluftsgudstjänst utanför skolan. Ett femtiotal deltagare hade samlats i det vackra sommarvädret.

Birgitta Alvarsson
Friluftsgudstjänst

17 augusti Målningskurs

I samband med vår renovering av lärarinnebostaden i Munkhyttan fick vi ett besök från Ovolin i Örebro. Vi fick lära om linolje- och äggtemperafärger, som vi skulle använda vid målningen.

Ingrid Nordmark
Leif berättar

26 augusti Familjedag på Parkudden
Eftersom vädrets makter inte var med oss den här dagen blev arrangemangen på Parkudden inställda och ersatta av en båttur med Råsvalen genom Bottenån. I höjd med Andersvik vid Råsvalen vände vi, intog picnic och roade oss med frågesport inne i båtens värme medan vi studerade sommarens värsta oväder utanför.

13 september ”Bind din egen höstkrans” i Munkhyttan
En kylig oktoberdag inspirerade Ingegerd Olofsson till att binda vackra höstkransar. Hon hade plockat med sig granris och tallris att använda som stomme till kransarna. Med olika mossor, lavar, kottar, nypon, rönnbär, ljung och kärleksört som dekoration och färg, färdigställdes kransarna till fantastiska skapelser. En del skulle hängas på dörren, några bli gravdekoration och andra åter skulle med en ljuslykta i kransens mitt få ge kransen en annorlunda och ny funktion. Det blev en trevlig och kreativ stund utanför Munkhyttans skola.

 

18 oktober ”Frikyrkorna i Lindesberg”

I Lindesberg växte sig frikyrkorörelsen
stark under andra hälften av 1800-talet
och kring sekelskiftet 1800-1900 och
blev en viktig del av stadens liv.
Om detta berättade förre pastorn i
Baptistkyrkan, Eric Söderlund, initierat
och livfullt under en kväll på biblioteket.
6 november Morden i Munkhyttan och
Skvatthammarshult. 8 sept. 1928

Det blev en magisk kväll! Siv Åkerblom berättade om sina minnen av den hemska händelsen 1928. Hon var tre år och räddades av sin mor. Bo Källström redogjorde för dådet och de inblandade med utgångspunkt från källor. 108 åhörare hade kommit till biblioteket, förutom styrelsen.

15 november Berättarkväll – Jultraditioner” 
Berättarkvällen på biblioteket om jultraditioner förr i lockade många. Kvällen inleddes med upplevelser från ett enkelt hem på landet, sedan om livet på en stor bondgård och om julskyltning och julklappsinslagning i en herrekiperingsaffär i Lindesberg. Gamla julkort fanns också att beskåda. Det blev en ”julig” kväll med kaffe, lussekatter och pepparkakor. Lotteriet med julanknytning gladde alla. Kvällen väckte många minnen från förr bland deltagarna.

 

 

 

 

 

 

2    december Adventskaffe på Biblioteket

Vid adventskaffet på biblioteket på julskyltningssöndagen, första advent, serverades kaffe, saffransbröd och pepparkakor. Där fanns också möjlighet att göra julpyssel och att se hantverk, t.ex. nålade vantar.

Kallelse till årsmöte

Välkommen tillFöreningens årsmöte den 17 mars, kl 15.00,

Kristinakyrkan, Kristinavägen 32

Dagordning

 

 • Årsmötet öppnas
 • Årsmötets stadgeenliga kallelse
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande för årsmötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justerare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Ekonomiredogörelse
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning
 • Medlemsavgift för 2014
 • Val av ordförande för 1 år
 • Val av 3 styrelseledamöter för 2 år
 • Val av 3 ersättare för styrelseledamöter för 2 år
 • Val av 2 revisorer för 1 år
 • Val av 2 ersättare för revisorerna för 1 år
 • Val av stugfogde
 • Valberedning för år 2014
 • Information i aktuella frågor
 • Övriga frågor

 

Underhållning av Eva Magnusson och Bertil Westergren
Kaffe och semla


Julberättelser på Biblioteket en torsdagskväll i november.

Ingmarie Larsson inledde kvällen med att berätta om sin barndomsjular på Rällsögården och i byn Dammen, Ljusnarsberg. Vi fick höra om adventsgranen, adventsljusstaken och den röda pappersstjärnan i fönstret. Vidare om julgranskarameller, hjärtkorgar och girlanger.
Julängeln fick Ingmarie av morfar en julafton på fyrtiotalet. Vilken lycka!

Ingrid Nordmark tog vid och berättade om julen på en stor bondgård i Östergötland. Där började den första julstädningen redan i oktober. Viktigt på gården var halmslöjden, ljusstöpningen, slakten och korvstoppningen. Pigorna hade också fullt upp med att sköta julbyket i pannmuren, manglingen och silver o kopparputsandet. Morfar blev inte glad på julaftonen om inte klapparna var lackade.

Per Thybeck talade om för oss hur det var att slå in julklappar i herrekiperingen. Fyra veckor före jul var det full fart på verksamheten. Julskyltningen till första advent var en härlig men arbetsam uppgift.

Det berättades också om gröten till tomten……vem var det egentligen som åt upp den? Den lilla julgranen som sattes på kyrkogården på julaftons morgon och allt rimmet som skulle var på julklapparna. En del blev aldrig färdiga…….

Det blev en härlig kväll med gott kaffe, lussebullar och pepparkakor. Lotteriet var något som förhöjde stämningen.

Det var roligt att få minnas och titta på alla vackra vykort från trettiotalet som Monika Thybeck hade med sig.


/B.

 

 

Morden i Munkhyttan 1928

Lindesbergs bibliotek den 6 november 2012.

Ett stort antal åhörare var samlade för att ta del av den fantastiska
forskningen som Bo Källström gjort angående munkhyttemorden år 1928.
Alla bilder: Birgitta AlvarssonFotograf: Alla bilder: Birgitta Alvarsson

Ingrid Nordmark hälsade välkommen.

Bo Källström berättar om sin forskning, det sprider sig en lyssnande
tystnad över publiken.

Hushållerskan Elna Gällströms dotter Siv född år 1925, berättar sakligt
och mycket gripande om vad hon som treåring fick vara med om i september
1928.

Klicka på bilden för större

/BA

­

13/10-2012  Höstkransbindning i Munkhyttan

Från naturens materiel till vackra skapelser i form av kransar.

Alla bilder Birgitta AlvarssonFotograf: Alla bilder Birgitta Alvarsson

Alternativ till hänga på dörr

26/8-2012  Picnic vid Parkudden

Picnic vid Parkudden förvandlades till en härlig båtutflykt.
Råsvalen tuffar in och hämtar oss vid Kyrkbryggan.
Först tog vi en liten sväng på Lindesjön.
När vi kom till Bottenån öppnade sig skyarna och regnet fullkomligt vräkte ner.
Vi hade det trevligt och gemytligt inne i Råsvalens värme.
Birgitta AlvarssonFotograf: Birgitta Alvarsson

/B.A.

~°~°~°~

 

17/8-2012  Målningskurs i Munkhyttan

Ingrid NordmarkFotograf: Ingrid Nordmark

Leif berättar

 

En strålande sol och skön värme gjorde att vi valde att hålla kursen utomhus. Ett gott val!
12 entusiaster hade samlats och lät sig inspireras av Leif Eriksson från Ovolin i Örebro, när han pratade om och visade hantering av äggoljetempera och linoljefärg.
Vi fick svar på våra många frågor och kände oss väldigt nöjda när vi slog oss ned vid kaffet.

Ingrid NordmarkFotograf: Ingrid Nordmark

Entusiaster

Mvh, Ingrid Nordmark

°-°-°

22/7-2012  Friluftsgudstjänst Munkhyttan

Vi var ett femtiotal församlade till gudstjänst vid Munkhyttans skola
söndagen den 22 juli.

Birgitta AlvarssonFotograf: Birgitta Alvarsson

Friluftsgudstjänst

1/7-2012  Munkhyttan

Servering av nävgröt och fläsk vid kolarkojan.
Trots regnet kom ett 30-tal besökare som fick njuta av dessa delikatesser.

Ute vid kolarkojan

Nävgröt och fläsk

 

14/6-2012  Besök i Löa hytta

Vi var en grupp på ca 12 st från föreningen som togs emot utav hyttfogden Margareta Gustafsson. Margareta äger en del av hyttan, som har gått i arv till henne.

Margareta

Järnframställningen i Bergslagen började ca år 300 f. Kr.
Löa hytta var en Bergslag och det fanns 10 andelar fram till mitten av 1800 talet. Idag är det 30 delägare. Bergslagen gav tiondelen till kronan. Starten för löahyttelag var år 1539. Järnmalmen kom från Stråssa- och Blankagruvorna.

Den mycket branta trappan upp till masugnspipan.

Skottkärra med kol.

Ljugarbänk för att sitta en stund och äta eller värma sig.

Masugnen

Slagg

Masugnen

Vid utslagsplatsen flöt slaggen utanpå.  Den ville man ha ut först. Slaggen samlades ibland i formar och kunde användas vid byggen. Ibland hade arbetaren en liten släde/kärra som han drog hem en sten med. Då kunde man ha värme i flera dygn.

Släde för hemtransport till stugan.

Vattenhjul.

Malmbåsen.

Smedjan

Inne i smedjan.

Smed.

Hyttkontor 1880 – 1907

Bergsman med besökare

Fotograf bilder 1 – 17 Birgitta Alvarsson

/B.A.

 

20/5  Gökotta

Gökotta i Munkhyttan

Gökotta i Munkhyttan den 20 maj samlade 12 personer
och ingen hörde göken mer än då Birgit Anderbert
spelade Gökvalsen på dragspelet.
Med musikfrågor och allsånger roade vi oss i den
vackra morgonen.

10/5  Svavel, rödfärg och en spännande historia.

Grått, kallt och en massa regn. Vädrets makter var inte med oss. Trots detta styrde ung. 30 st kosan mot Dylta Bruk. Lite omläggning av programmet gjorde att vi fick göra en rundtur med bil för att orientera oss.

Efter att ha parkerat bilarna gick vi i paraplyernas skydd en kort promenad till Museet, där Sören Klingneus berättade om överskriftens olika industiella verksamheter.

Promenad i regnet

Vi fick en beskrivning av Dylta Bruks historia och ägare. Han redogjorde även för den skröna, som låter Johan III besöka Bruket för dess atmosfär med svavel i de pesttider som rådde på 1600-talet. Han beskrev också hur man framställde  svavel, som användes för svartkrutframställning. Rödfärgen, som är något gulare än Faluns rödfärg är en biprodukt till svavelframställningen. Hela denna industriella epok har gått i graven. Idag sysslar man bl. a. med gösuppfödning.

Göran NordströmFotograf: Göran Nordström

I museet

Kvällen avslutades med en rundvandring i museet och kaffedrickande från medhavda kaffekorgar i fönstersmygar och övriga lämpliga platser.

 

20/4 Besök på Svalbo.

Svalbo från 1700-talet

Torsdagen den 19maj var vi ett drygt 20-tal från Hembygdsföreningen som
besökte Svalbo. Där huserar Moa Rudebert tillsammans med sin sambo Keith
Stephens. Moa är utbildad keramiker i England på Croydon College of Art
and Design. Paret skapar och gjuter keramiken tillsammans, huvudsakligen
bruksföremål.

Svalbo byggdes ursprungligen som bostad för smeder vid Jerle Bruk. Åtta
familjer bodde här. Huset uppfördes troligen i början av 1700-talet och
är byggt helt i soltorkad lera. Därav förmodligen namnet Svalbo.
Familjen Rudebert köpte huset 1979 och startade då en stor renovering.
Verkstad och butik är inrymd sedan 1982.

Moa berättar

Vi som var samlade på Svalbo fick en spännande information och vandring
igenom hela huset.

Det finns fler. . .

Alla bilder Birgitta AlvarssonFotograf: Alla bilder Birgitta Alvarsson

Utsikt över Järleån

Ett hem utan katt är bara ett hus.

Kvällen avslutades med kaffe och en god
smörgås med kaka till. Moa beskrev kort
hur det går till när hon och Keith gjuter
keramiken.

Extra bonus var att vi fick njuta av
Thomas Rydéns vackra konstutställning.
B.A.

 

1/4 Kyrkbergets dag.

Vi var ett fyrtiotal personer som samlades för att fira kyrkbergets dag.

När Curt Lindmark berättade några fängslande historier om livet på
Kyrkberget på 1800 talet, öppnade sig skyarna och vräkte ner mängder av
hagel.

Sivert Juneholm bjöd på en rolig tipspromenad, där vi fick visa
våra trädkunskaper. Det bjöds på kaffe över öppen eld, bullar och
krabbelurer. Makarna Lindmark spelade på sina nyckelharpor och vi
stampade takten för att hålla värmen.

Birgitta Alvarsson (4st.)Fotograf: Birgitta Alvarsson (4st.)

Hoppas att firandet kan bli en
tradition nu när Kyrkberget ska bli ett naturreservat.

25/3 Årsmöte på Café Lyktan.

Söndagen den 25 mars samlades ca 45 medlemmar i LFH på Café Lyktan i Lindesberg.

Birgitta AlvarssonFotograf: Birgitta Alvarsson

Efter sedvanliga mötesförhandlingar och aktuell information, se protokoll, blev vi bjudna på kaffe och goda smörgåsar.

Vi fick också en härlig underhållning av Bestefars Trio med Inger.

Birgitta AlvarssonFotograf: Birgitta Alvarsson

Bestefars TrioFotograf: Bestefars Trio

16/2 ”Nedslag i konsten” med inslag av
Jarl Blixt, Pär Bäckman och Arne Jonsson.

Per-Ivar Åkerlind hälsade å Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
alla hjärtligt välkomna.

Inför ett fyrtiotal åhörare inledde Jarl Blixt konstvandringen med att berätta om ”Befrielse”, skulpturen vid trappan upp till andra våningen Richard  Brixel. Konstverket sträcker sig bakåt längs väggen på båda sidor. Jarl berättade om de svårigheter konstnären hade vid framtagandet av skulpturen. Den är gjord av betong runt en bärande vägg. Betong som ”brinner” måste vattnas för att inte fastna i formen. Tyvärr missades den detaljen och konstnären fick med trycklufthammare reparera skadorna.
Jarl Blixt berättade också episoder runt utsmyckningen av biblioteket när det byggdes.

Se även www.brixel.com

Pär Bäckman fortsatte med att berätta om Lindes store konstnär Ragnar Lindén och hans tavla ”Dalkarlshyttan”. Vi fick oss också till livs vissa episoder om konstnären.

Pär visade också porträtt av Postmästare Östlund gjord av Anna Ödman.

Efter Pär kom Arne Jonsson och berättade om den stora tavlan på övre våningen på biblioteket. ”Signe och Gustaf”. Gustaf är alltså Gustaf Fröding och Signe var en sköterska som Fröding hade i slutet av sin levnad. Den är målad av Kristinehamnsmålaren Stig Olsson.

Arne Jonsson talade också om att de andra konstföremålen är ”Man med fjärilar” av Eigir Torrell och en byst av skulptören Allan Vienerfeldt. Den stora tavlan skulle egentligen ha hängt på Björkhagaskolan.

Stig Olsson är en mycket känd målare i Värmland och har också fått ett Fröding-stipendium

19/1  ”Ungdomens musik från 50-talet och framåt”

Vi var en stor åhörarskara som var samlade i Musikens hus den 19 januari, på torsdagskvällen.

Ingrid Nordmark hälsade alla välkomna

och lämnade över ordet till Curt Lindmark:

Kvällens första låt vi fick lyssna till var Glenn Millers, In the Mood.

Då kändes det att alla i salen njöt.

Lyssna på: Glenn Miller In The Mood

Curt fortsatte med att berätta om vilka möjligheter 50-talets  ungdomar hade att ”spisa” den musik de ville lyssna till. Radion bjöd på Musiktimmen, Radio Luxemburg samt så småningom Radio Nord och Program 2.

1954 kom filmen ” Vänd dem inte ryggen”, med ledmotivet Rock around the clock, det blev  startskottet för rockens inträde. Ungdomarna bildade tre grupper: dixi, boppare och raggare.Mot slutet av 50-talet hade vi två stora idoler Elvis Presley och Tommy Steele. Vem var bäst? Ja det får du själv bestämma.

Skiffle var en annan stil som var mycket populär. Då har vi Robban Broberg som en stor förebild. Lyssna på: Robert Broberg Skiffle Group

Curt lämnade över till sin bror Gert Lindmark :

Lindesberg är och har alltid varit en fantastisk musikstad. På 50-talet och en tid framöver var det tre profiler som hjälpte till med musiklivet i Linde nämligen Einar Blomberg, Bengt Eneroth och Erik Ekberg.

Kyrkokören, orkester föreningen, ungdomssymfoniorkestern, musikkåren Svea, manskören Harmoni samt Godtemplarnas folkdanslag var några som ungdomarna kunde välja på.

Var roade man sig då? Jo, i källaren på Wienerkonditoriet, Folkan, folkets park, hotellet, Rya bygdegård, Kristina skolans matsal och Strandskolans aula var några ställen där lindeungdomarna träffades.

Kommer Ni ihåg New Stars, Riverside Seven eller Riversides+one+John?  Javisst det är samma skiffleband som bytte namn några gånger.

På 1960-talet kom dom…. Vilka? Jo Beatles och Stones naturligtvis. Vilka var bäst? Ja det får du själv bestämma.

De fina svenska trubadurerna får vi inte glömma. På vispråmen Storken kunde du höra dem, Cornelis V, Fred Å, och Bengt Sändh.

Sedan kom proggarna med Blå Tåget och Hoola Bandoola band.

Gert lämnade över till Christer Pihlblad, en eldsjäl i Linde :

1970 var Punkens årtionde. Vilka minns inte Ramones, Sex Pistols och Ebba Grön?

På 1980 var vi hårdrockare eller synthare.  1985 startade ”Musik över gränserna” bl. a. med Hubbas och Larssons rockband.

Vem kommer inte ihåg begreppet Augusti Buller?  Detta populära evenemang startade 1996 och gick i graven år 2008.
Lyssna på: Clockwork Crew Augustibuller 2006

KRIS tog då över år 2009 och därför har vi i Lindesberg fortfarande kvar Novemberfestivalen.

BA