Rya kvarn i Valinge


Image

Adress: Valinge Rya 11, 432 92 VARBERG  Klicka här för karta

Rya kvarn uppfördes troligen på 1700-talet. Bygdens bönder kunde där få sin säd malen mot en del av mälden som avgift, det var en s.k. tullkvarn. Konstruktionen är en s.k. hjulkvarn av underfallstyp. Här finns två malgångar med var sitt stenpar.

I slutet av 1960-talet överlät Rya gård kvarnen till Lindberga kommun för att bevaras åt eftervärlden. 1971 uppgick Lindberga kommun i Varbergs kommun och i samband därmed fick Lindberga hembygdsförening hand om skötsel och tillsyn.

Kvarnens skick både ut- och invändigt var då i behov av renovering. Hembygdsföreningen gjorde därför stora insatser för bevarandet. Stråtaket återställdes och väggbeklädnad sattes upp utanpå skiftesverket för att skydda det inre. En hel del av kvarnmaskineriet rekonstruerades, däribland vattenhjul, kvarnaxel och vinkelväxel. 1976 rekonstruerades även trärännan som leder vattnet från inloppskanalen till kvarnhjulet. 2011 lades stråtaket om och 2016 renoverades bärande delar och skyddsstaket sattes upp.

2018 påbörjades en genomgripande renovering i syfte att få kvarnen i skick för malning. Alla mekaniska delar är demonterade och genomgångna, stenkaret är omgjort, remtransmission är installerad, trärännan är nygjord, fördämningar är uppbyggda. I samband med detta har också den yttre miljön förbättrats med bl.a. återuppbyggnad av stengärdesgård. Denna renovering har möjliggjorts med ekonomiska bidrag från Sparbanksstiftelsen och Varbergs kommun.

För visning, kontakta:

Christer Sandberg Tel: 070-363 11 07

Koordinater: RT 90: x 6346314, y 1291124

Förening:

Lindberga Hembygdsförening

Skapad av: (2019-01-31 16:23:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lindberga Hembygdsförening (2021-04-21 18:12:42) Kontakta föreningen