Rya kvarn i Valinge


Image

Adress: Valinge Rya 11, 432 92 VARBERG  Klicka här för karta

Rya kvarn är en hjulkvarn av underfallstyp driven av vattenflödet i Ryabäcken. Kvarnen uppfördes troligen på 1700-talet och utnyttjades av bygdens bönder.

På 1940-talet inköptes kvarnen av Lindberga kommun för att bevaras åt eftervärlden och i samband därmed restaurerades den. De utvändiga delarna var då kraftigt angripna av rost och röta. Därför fick såväl kvarnaxeln som det stora kvarnhjulet bytas ut. Tak och väggar renoverades också. 1976 renoverades även kanalen som leder vattnet från kvarndammen till kvarnhjulet. 2011 lades taket om till vasstak och 2016 renoverades bärande delar och skyddsstaket sattes upp.

Kvarnen är nu välbehållen såväl exteriört som interiört.

Då Lindberga Hembygdsförening bildades 1970 överlät Lindberga kommun skötsel och tillsyn av kvarnen till föreningen.

Lindberga kommun uppgick i Varbergs kommun vid kommunsammanslagningen och därmed övergick Rya kvarn i Varbergs kommuns ägo.

För visning, kontakta:
Jan-Christer Sandberg Tel: 070-363 1 1 07

Koordinater: RT 90: x 6346314, y 1291124

Editerad av: Bertil Karlsson (2019-04-16 20:45:52)