BOLSESTUGANS TAKRENOVERING

Fredagen den 13 november hämtades bandtång (ålgräs) vid hamnen i Norra Näs av Roland Eliasson, Jan Lidholm och Hans-Eric Östheden till taktäckning av Bolsestugans mittdel som komplement till det som tidigare hämtats vid Balgö Brygga. 

Ålgräs (Zostera marina) användes förr till gödsling av strandåkrar och foder till kreatur. Dessutom användes det efter att det torkats, då färgen blir vitaktig, till både  väggfyllning, taktäckning mm. 

Efter lastningen togs en välbehövlig fika som Roland bistod med vid havet innan ålgräset  kördes till Trönninge för att läggas på gärdsgårdarna runt Bolsestugan till torkning.

 


Editerad av: Hans-Eric Östheden (2020-11-16 09:21:57)