I SMEDJEBYGGETS SLUTSKEDE

Måndagen den 28 september slutfördes takbygget med att de sista enkupiga tegelpannorna lades på plats vilket var en välsignelse då vi erhöll kompletterande ca. 90 pannor, (skänkta av  Johan Karleyel, Janne Karlssons Byggservice AB), vilka tidigare legat på Lindbergs Kyrka. All enkupig tegel på andra taksidan skänktes ju av Jan Börjesson, Ljungstorp så många har hjälpt till att fullborda smedjeprojektet.  Naturligtvis får vi inte glömma alla frivilliga arbetstimmar som lagts ner från inte bara Smedjekommittèn utan ett flertal andra.

Vad som återstår är snickerier med uppsättande av vindskivor, väggbeklädnad samt isättande av fönster och port mm ska fullgöras. Dessutom ska ässjeskål med rör för lufttillförseln mm  monteras och el indragas. Slutligen markarbete runt byggnaden med jord och grässådd.

Invigning av smedjan och kontroll att den fungerar kommer att ske någon gång nästa år. Meddelande om detta blir vid senare tillfälle 

Klicka på länken ”Smedjebygget” för att komma till galleriet med fler foton. 


Editerad av: Hans-Eric Östheden (2020-09-29 14:28:40)