Styrelsen


2020 års årsmöte är framflyttat tills Corona pandemin har lagt sig.

Vid årsmötet 2019 utsågs denna styrelse:

Ordförande:               Thomas Johansson

Kassör:                       Tomas Gustavsson

Sekreterare:               Hjördis Larsson

Övriga ledamöter:

Eva-Britt Svensson

Laila Stenström

Henrik Ahlström

Håkan Andersson

Suppleanter:

Jörgen Hansson

Conny Johansson

Editerad av: Håkan Andersson (2020-04-16 18:30:53)