Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse Lilla Sicklas vänner 2011                             2012-03-12
Föreningen hade vid årets slut 20 betalande medlemmar (familjer och enskilda) och många intresserade som nås av föreningens information.
Styrelsen för föreningen har under verksamhetsåret bestått av Erik Stigell, Tove Malmqvist (kassör), Camilla Ed, Jonas Lundquist, Torgny Domeij, och Magnus Rothman. Styrelsen har haft 3 styrelsemöten under året.
Revisor: Yvonne Domeij (avsagt sig under året)
Valberedning: Mårten Wallberg.

Sedan 1 maj 2007 hyr föreningen lusthuset vid Lilla Sickla. Föreningen är medlem i Stockholms läns Hembygdsförbund och Skarpnäcks kulturkommitté.

Verksamheten under året i kronologisk ordning.
16 januari vinterlek på skridskor och skidor vid lusthuset.
20 mars Klottersanering av lusthuset
10 april Slyröjning. I samarbete med Miljöförvaltningen genomförde föreningen slyröjning i bäckravinen söder om filosofens grav i enlighet med skötselplanen.
Ett tiotal deltagare kämpade på. Slyet drogs till Lilla Sickla gård där det hämtades av Stadsdelsförvaltningens folk.
1 maj Natursnoksverksamhet vid Lilla Sickla i samarbete med Nacka Naturskyddsförening.
23 maj Årsmöte vid lusthuset med tre deltagare.
25 maj Picknic och naturlek i samarbete med Ängens förskola i Hammarbyhöjden. Barnen fick bilder med växter och fåglar som de skulle hitta runt om Lilla Sickla. Mycket
uppskattat av barnen.
8 oktober Slyröjning och brasa.
Slutet av oktober Ny klottersanering av lusthuset.
Inget Valborgsfirande genomfördes detta år till följd av tidsbrist hos de mest engagerade familjerna.

Påverkan och samarbete
Under året har föreningens medborgarförslag om att rusta upp gångvägen längst med Sicklasjön, bifallits och under sommaren rustades parkvägen upp.

Vi har samarbetat i olika frågor med bla, Nacka naturskyddsförening, Skuruparkens vänner.

Vi har träffat Miljöförvaltningens ekolog på plats för att diskutera slyröjning och annan
naturvård.

Kontakt har etablerats med Lugnets kommunala skola angående att de ska kunna utnyttja lusthuset i samband med utomhuspedagogik.

Uthyrning och utlåning av lusthuset
Under året har medlemmar kunnat  hyra lusthuset i samband med namngivningar, barnkalas mm.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter