Medlemskap

Bli stödmedlem
Känner du för våra visioner ser vi dig gärna som stödmedlem! Ju fler vi är desto mer kan vi göra och säga till om. Som medlem får du information om våra aktiviteter och har möjlighet att delta i kurser, föredrag, vandringar etc. Du har också möjlighet att låna lusthuset för namngivning och andra cermonier som passar i den vackra miljön i Lilla sicklas engelska park. Familj betalar 100 kr/år och enskild person 50 kr/år till
föreningens plusgiro: 30 13 22-4. Obs! Skriv namn och e-postadress!

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter