Höstens slyröjning i engelska parken tillsammans med Natursnokarna

Lördag den 18 oktober från kl 10 är alla medlemmar och intresserade välkomna
till lusthuset vid Lilla Sickla för att röja sly i engelska parken. Mindre asp och gran tas bort till förmån för hassel, lind och ek.

Natursnokarna, Söderort, kommer vara med och träffas på temat
Träd, bark och insekter, kl 10-14. Välkomna alla barn!
För mer info http://stockholm.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna/

Medtag lämplig klädsel för sågning t.ex. handskar och overall och gärna en såg eller en sekatör. Slyet kommer vi elda upp på valborgsmässoafton. Vi avslutar med en fikapaus så
ta med egen fika. Grillen kommer vara igång.

Boka almanackan redan nu – Välkommen! 🙂

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter