Höströjning eldning och grillning i engelska parken 5 oktober

Välkomna att röja aspsly och granar i den engelska parken vid Lilla Sickla lördag den 5 oktober 2013. För tredje året i rad röjer vi sly även på hösten. Vilka partier som ska slyröjas har bestämts tillsammans med Miljöförvaltningens ekolog och Stadsdelsförvaltningens parkingenjör. Nedsågat sly och ris dras ut och kan eldas upp direkt på gärdet tackvare att vi fått dispens från eldningsförbudet som vanligtvis råder i Naturreservatet. När elden tagit sig så är det frittfram att grilla medhavda korvar på glöden eller på grillen som vi tar fram. Alla barn är välkomna att delta i arbetet eller ha kul och leka i skogen, bäcken eller på ängen. Ta gärna med egen såg, arbetshandskar och lämpliga kläder.

Start kl 10.00 sen håller vi på till kl 13.00. Samling vid Lusthuset.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter