Lilla Hagalunds Vänner

I samband med Kulturhusens Dag 1992 höll kulturnämnden öppet hus i Lilla Hagalund, den gula lilla stugan utefter Stockholmsvägen. Syftet med arrangemanget var att väcka opinion för att försöka bevara en av de få återstående äldre byggnaderna i Bålsta. 1994 bildades Föreningen Lilla Hagalunds Vänner med målsättningen att återställa det förfallna gamla huset och därefter hålla det tillgängligt för kommunens innevånare.

Med stöd av länsarbetsnämnden, Håbo kommun, välvilliga sponsoret och inte minst många ideela krafter kunde stugan invigas på hösten 1996 efter enomfattande restaurering. Renoveringen har gjorts med stor hänsyn till husets ålder och stugan ger ett bra exempel på hur det var att bo och leva i Bålsta stationssamhälle på 1930-talet.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter