Bli medlem

Intresserad..........

 

Då är du välkommen att bli medlem i vår förening och deltaga i vår verksamhet.

Du kan ta del av våra aktiviteter i vårt program eller om du vill arbeta mer aktivt i vår verksamhetsgrupp.

För att bli medlem i Lilla Edets Hembygdsförening.

Då kan du betala in årsavgiften på 100 kronor till vårt bankgiro 103-0303.

Skicka ett meddelande på ovanstående blankett och ange ditt namn, postadress och tel.nummer samt  emailadress, så att vi kan komma i kontakt med dig.

GDPR-information

Föreningens medlemsregister innehåller uppgifter om namn, adress och tel.nummer samt eventuell e-mailadress.

Om du vill bli borttagen från medlemsregistret måste du kontakta föreningen.