Dop


Här har lilla Ophelia med rötter i Lerdal blivit döpt i Lerdals kyrka. Här med föräldrarna Emelie Hjoberg och David Hansson.

Editerad av: Berit Torell (2020-02-28 11:37:49)