Föreningens bakgrund


Lerdals Hembygdsförening bildades 1985. Dåvarande ordförande Bengt Andersson tog initiativ och samlade från början 200 engagerade sockenbor som under lång tid träffades varannan vecka och samlade material till Lerdalsboken, som kom att omfatta 600 sidor inkluderande text och 1100 fotografier. Boken har nu skannats och överförts till digital form på USB-minne.

Efter bokutgivningen har bl a genomförts torpinventering och gravstensinventering.

Fortlöpande genomförs torpvandringar och utflykter till historiska platser såsom Korsstenen, Soldatbacken och Mor Lenas ryggåsstuga.

 

Editerad av: Berit Torell (2018-12-04 17:47:32)