FRITZ Alex Emanuel Persson, Gransäter, Mariedamm


Nedanstående är utdrag från Mariedamms förenings häfte Hus och människor i Mariedamm del 2

Fritz Alex Emanuel Persson. Bodde i Gransäter, Mariedamm

(f.1918-12-12) och hustrun Gunborg Gerda Cicilia, (f.1919-10-10). De köpte tomten 1943 för 1781:- kronor av Hed­vig och Hjalmar Björnberg, byggde ett hus av sten, inne­hållande två lägenheter, fem rum, två kök, två hallar samt verkstadslokal om 93 kvm golvyta i källaren för tillverk­ning av byggnadssnickerier             

Gunborg avled 1976-09-29 och 1982 gifte Fritz om sig med Anna Elisabeth (Anna-Lisa) Olofsson. Hon var född 1924-05-03 i Stigsjö i Västernorrl. län men hade bott i Broängen (Zinkgruvan) sedan åtskilliga år. Hon avled 1989-09-11 och Fritz 2002-11-03.

Fritz var född vid Bytet under Trehörningen, föräldrar var Adolf Fredrik Persson, (f.1875-02-26. d. 1933-05-09) och Agnes Erika Persson, f. Holmgren (f.1882-02-19. d.1952-11-16 i Vändelsberg; Isåsen). Ett av Fritz syskon var Valentin i Bytet.  Vi har berättat om honom och om familjen i torpvandringshäftet från 2005.

Gunborg var född vid Norra Svaldre, föräldrar var Eskil Hugo Hagström, ( f.1887-06-12. d. 1979-02-04 i Finspång) och Gerda Viktoria, f. Svalin ( f.1895-09-06. d. 1967-01-30 i Hallsberg).

Fritz var en uppskattad snickare som anlitades av många på trakten. Han utförde dessutom legotillverkning av snickerier. Bl.a. stolsitsar till en möbelfabrik i Småland. Senaste tiden var han anställd hos byggnadsfirman Bröderna Lundfeldt.

Gunborg var hemsömmerska.

Fritz bodde på övervåningen och hyrde ut undervåningen.

Birgit Otter-Nordin gav ut 8 nummer av Mariedammsposten under åren 1991-1995. I nummer Nr 8. Våren 1995 ( sid 205) skriver hon om Fritz.

Hyresgäster har varit Anna och Valter Björnberg, Märta och Olle Jansson, 1956-1965, Birgit och Bengt Otter, 1965-1976, Lisa Skarda , hon flyttade från Södra Dalskogen till Gamla Mejeriet (”Stadshuset”) 1981-01-01 och därefter till Gransäter där hon avled 2006. Hon var änka efter Josef Skarda i Södra Dalskogen 1:3. Vi berättar om familjen i kapitlet om Dalhem  (Masugnsvägen 8).

Not 1) Anna-Lisa återfinns i Sveriges befolkning 1980 i Broängen.

I snickeriverkstaden har bland andra arbetat Rolf Vilén, Carl-Åke Karlsson, Håkan Leandersson

Birgit Otter-Nordin gav ut 8 nummer av Mariedammsposten under åren 1991-1995. I nummer Nr 8. Våren 1995 skriver hon nedanstående om Fritz:

I det här numret ska vi först tala litet om hantverkare som har funnits, och som fortfarande finns här i Mariedamm. Vi börjar med en som vi har här ibland oss och det är Fritz Alex Emanuel Persson som är född den 12-12 1918 i Bytet. Bytet vet väl de flesta av oss var det låg, ett litet fint torpställe uppe i Fallängsbackarna. Fritz är nr 5 av 6 syskon. Fritz mor hette Agnes och henne ska vi berätta litet om också. Se vidare BYTET

Innan Fritz byggde villan i Mariedamm och hade snickeriverkstad där, så snickrade han i källaren under Ernst Anderssons kvarn. Ernsts kvarn brann ner år 1946, men då hade Fritz redan byggt sin villa, det gjorde han åren 1943 till 1944. Är 1940 började Fritz sin snickarbana och han håller på än. Han är sedan år 1942 medlem i Elimförsamlingen, där han i yngre dagar var med bland sångarna och spelade fiol.

Fritz kan berätta mycket om sin fattiga barndom. Det fanns bara 3 tunnland öppen jord till Bytet och ibland hade de bara 3 kor. Dagsverken vid herrgården gjordes för arrendet.


Förening:

Lerbäcks Hembygdsförening

Ändrad av: Lerbäcks Hembygdsförening (2017-03-12 17:55:48) Kontakta föreningen
Skapad av: Lerbäcks Hembygdsförening (2017-03-12 17:37:04) Kontakta föreningen