Gustav "Hildor" Lindqvist i Stensätter år 1936

Gustav "Hildor" Lindqvist i Stensätter  år 1936

Hildor var inget dopnamn, men var så allmänt vedertaget att prästen skrev in det i husförhörslängden, inom parenteser.
Han bedrev jordbruket på fädernegården och sysslade med skomakeri, men var mer intresserad av tekniska ting. Bl a tillverkade han kristallmottagare och flera kameror och var en flitig fotograf av människor i bygden. Han lämnade efter sig en värdefull samling glasplåtar

Bild från LHF 7.099

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1936

Fotograf

Hildor Lindqvist, Närkesberg

Källa:

"Från Östra Lerbäck till Närkesberg" 2006

MER INFORMATION

Bildtyp

Pappersfoto

Förvaring

Arkivet i Lerbäck

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Porträttbild


Förening:

Lerbäcks Hembygdsförening

Ändrad av: Lerbäcks Hembygdsförening (2021-01-23 17:01:04) Kontakta föreningen
Skapad av: Lerbäcks Hembygdsförening (2014-03-25 23:51:58) Kontakta föreningen