Hembygdsgården


På ett kommunalfullmäktigesammanträde år 1921 utsågs en kommitté på 7 personer att undersöka möjligheten att få till stånd en fornstuga, lämplig att förvara gamla föremål från bygden i. Året därpå antog kommittén namnet Lerbäcks fornminnesförening och år 1929 ändrades namnet till Lerbäcks hembygdsförening. Ivan Svensson på Skyllbergs Bruk skänkte år 1929 en tomt vid gästgivargården i Lerbäck till hembygdsföreningen.

 

 

  1. Sockenmagasinet
  2. Loftboden
  3. Nubbsemedja
  4. Logbyggnad från Dovra
  5. Mangårdsbyggnad från Klysna
  6. Tre järnvägsvagnar från ASLJ
  7. Redskapsbod från ASLJ
  8. Utedass från Lugnets skola
  9. Fallastugan

 


Sockenmagasinet

Byggnaden uppfördes år 1830 öster om Lerbäcks kyrka som sockenmagasin. År 1903 kom ett beslut att magasinet skulle flyttas fån Lerbäck till Åh fattiggård och där inrättas som spannmålsmagasin. Örebro läns landsting skänkte år 1986 det gamla magasinet till hembygdsföreningen och år 1987 flyttades byggnaden till hembygdsgården. Efter 84 år har det före detta sockenmagasinet åter kommit tillbaka i närheten av kyrkan.
 


Loftboden

Loftboden stod i slutet av 1700-talet i Emme. I nedre våningen var en bod samt med stor säkerhet ett mindre rum med eldstad. Det två rummen på övervåningen tjänade som sovrum åt tjänstefolk. I början på 1800-talet flyttades loftboden till Klysna. Då uppfördes ingen mur och boden tjänade säkert inte som bostad. Den fick förfalla och till sist fick den tjäna som vedbod. Men det var gott virke i huset och år 1929 skänkte Skyllbergs Bruks AB loftboden till Lerbäcks hembygdsförening.
 


Nubbsmedjan

Nubbsmedjan inköptes från K. Klingberg i Svaldre för 40 Kr. Smedjan flyttades och uppfördes vid Hembygdsgården 1931.Logbyggnad från Dovra

Logbyggnaden är från Dovra och skänkt av Hasselfors Bruk AB. Den utgjorde en del av en länga som bestod av ladugård, loge och stall. År 1974 nedtogs logen och flyttades till hembygdsgården.
 


Mangårdsbyggnad från Klysna

Byggnaden är i bergslagsstil och uppförd år 1843 vid Klysna. Huset skänktes till hembygdsföreningen av Skyllbergs Bruks AB. Det har tidigare tillhört familjen Berglund. Redaktör Helmer Berglund åtog sig år 1933 att ekonomiskt bistå föreningen vid flyttningen och uppförandet av byggnaden. Invigningen skedde på midsommarafton 1936.
 


Järnvägsvagnar från ASLJ
 


Redskapsbod från ASLJ

Boden stod tidigare vid Röllingsbacken, Sjöstorp och hade nyttjats av järnvägsbolaget för förvaring av järnvägsredskap. År 1988 fick hembygdsföreningen överta boden från Askersunds kommun och samma år flyttades den till hembygdsgården.
 


Utedass från Lugnets skola

Dasset flyttades år 1991 från Lugnets gamla skola till Hembygdsgården. Kyrkan hade år 1990 skänkt dasset till hembygdsföreningen. Dasset rymmer två sittplatser för vuxna och två för barn.
 


Fallastugan

Huset var från början ett bostadshus i Falla. Ruben Carlsson förvärvade stugan och flyttade den 100 m till sin gård. Där byggde han upp stugan och inredde den till ett gårdsmuseum. År 1990 skänkte han museet till hembygdsföreningen och samma år flyttades det till hembygdsgården.

Foto: Jörgen Geschwindt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Lerbäcks Hembygdsförening

Skapad av: (2017-05-25 11:39:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lerbäcks Hembygdsförening (2023-01-17 10:39:16) Kontakta föreningen