Välkommen till Lena-Bergstena hembygdsförening!

Hembygdsföreningen bildades 1981. Hembygdsplatsen vid Lena hed invigdes dock först 2009. Då hade ett gammalt soldattorp flyttats till platsen och renovering och inredning var klar. I parken reses årligen en kolmila med tändning den första fredagen i maj månad. Denna helg bjuds på mycket aktiviteter i form av underhållning och servering.

År 2011 utkom föreningens första hembygdsbok: ”När sockna vá kommun. Livet i Lena och Bergstena 1862-1951”. I dec 2011 fick föreningen  mottaga Vårgårda kommuns kulturpris ”för föreningens engagemang och nyskapande av en hembygdspark”. Utmärkelserna utökades i sept 2012 då föreningen också fick mottaga Lions i Vårgårdas kulturpris.

För att se aktuellt program läs under ”aktiviteter” längst upp till höger eller gå in i menyn under ”Program 2018”.