Om oss

Lekvattnets Hembygdsförening bildades 1922 för att ta tillvara intressanta byggnader och föremål från bygden, och bevara dessa för framtiden. Föreningen äger och förvaltar tre gårdar. På alla tre gårdarna finns serveringsverksamhet sommartid.

Karmenkynna, centralt i Lekvattnet, har en av Värmlands finaste samlingar av finska byggnader. Här finns 18 hus, alla utmärkande för den byggnads- och boendekultur, som de på 1600-talet invandrande finnarna förde med sig från Finlands östra delar. Här finns redskap och husgeråd, som avslöjar mycket om här människornas sätt att hantera och utnyttja naturen, samt om deras levnadsvillkor över huvud taget. Rökstugudelen är från mellangården i Örtjärnshöjden och flyttad till platsen år 1923. Den s k svenskstugan är tillbyggd några år senare.

Ritamäki, en mil söder om Lekvattnet, nära den norska gränsen, är en av Sveriges bäst bevarade och den sista finngård i Sverige som bebotts och brukats på traditionellt vis. Gården övergavs 1964 då syskonen Beda och Henning Jansson flyttade till vårdhemmet i Torsby. Händelsen markerade slutet på en över 300-årig epok som inleddes i slutet av 1500-talet då de första svedjebrukande finnarna sökte sig över Östersjön för att bosätta sig i obefolkade skogsområden i mellansverige.

Kvarntorp, beläget vid norra ändan av Kroksjön, en knapp mil söder om Lekvattnet, ägs av Torsby kommun och förvaltas  tillsammans med kommunen av Lekvattnets Hembygdsförening. Den är ett bra exempel på en större Finngård. Huvudbyggnadens äldsta del är rökstugan. På spisstöttan till rökugnen står det årtalet 1774 och bordet är daterat 1794. På andra sidan förstugan och en kåve, nu kök, ligger den sk svenskstugan, med möbler från 1910-talet, då även husets yttre omgestaltades bl a med nuvarande förstukvisten.