Historik


Om vi tänker oss tillbaka drygt 100 år  i tiden. Då var skolan just bygd och invigd. Man kan nog tänka sig att det nog varit diskussioner om var skolan skulle placeras. Det skulle ha kunnat bli lite längre söder ut eller kanske vid Rabbe vägskäl.
Det måste ha varit en stor händelse här i byn, att få ett stort lärosäte här. Barnen som då började sin undervisning växte ju upp under helt andra förhållanden än nu. Här fanns inga bilar, ingen telefon, ingen elektricitet, kanske hade någon sett en cykel och kanske hade någon elev varit inne i Karlskrona. Barnen växte upp med djur och natur omkring sig och med vetskap om och oro över om jordens gröda skulle ge tillräckligt med föda. Familjerna var ju ofta stora med många barn. De fick som en naturlig del av vardagslivet känna av hur människoliv började och slutade. Barnen fick med sig en sträng uppfostran med gudsfruktan och med den onde djävulen som ständigt lurade runt hörnet.
Det var särskilt två personer som påverkade att skolan blev just där den blev. Det var Sven Karlssons farfar-Peter Karlsson och den andre var Svens morfar-Otto Gustavsson.

Om vi raskt förflyttar oss framåt i tiden till 1958, då fanns det en
aktiv JUF-förening här i byn. Ledare var ungdomskonsulent Åke Ljungren, som
kom från Hushållningssällskapet i Blekinge län. Han ordnade kursverksamheter,
lärde ut trädgårdsväxtodling och mötesteknik m.m. JUF var troligen fröet till att det senare bildades ett byalag.

Några år senare upphörde skolan som byskola och undervisningslokal och detta tillsammans med utflyttning från bygden bidrog till att den tidigare livaktiga JUF-verksamheten snart tynade bort. Skolbyggnaden såldes och kom i privat ägo.

På 1980-talet var vi några stycken, som hade varit JUF-ungdomar på 1950 talet, blivit äldre och intresserade av bygdens historia, Nils Dacke, Eyvind Johnsson, byns laga skifte m.m. Då träffade vi Ingmar Söderström som hade samma intresse. Hans intresse gjorde att vi på större allvar började ägna oss åt hembygdshistoria.

Söndagen den 17 september 1989 träffades vi, flera av byns innevånare, vid Rabbe vägskäl för att påbörja en bygdeinventering under ledning av Ingmar Söderström och Christian Andersson. Ingvar och Linnéa Svensson upplät Palmbergs stuga, som var ledig, så där kunde vi sedan samlas för vidare bygdeinventering och med kaffesamkväm också. Vår bygdeinventering fortskred. Den fick en del kostnader, men också inkomster. Det blev därför tal om att en enkel förening behövdes, inte minst för att få pengarna reviderade.

Måndagkvällen den 16 mars 1992 samlades några bybor hos Laila och Gunnar Baumgardt.
Vi tyckte att tiden var mogen att göra något. Då beslöt vi att bilda Ledja byalag med verksamhetsområde Ledja gamla skolrote-område. Till ordförande valdes Bengt Johansson. Året efter hade vi så mycket material samlat om byn att vi planerade en bygdebok.

Samtidigt fick vi läsa i ortstidningarna att Ledja skola skulle säljas på exekutiv auktion hos kronofogdemyndigheten i Karlskrona. Den 24 mars 1993 var flera av oss från byalaget på aktionen i Karlskrona. Byalaget fick köpa skolan för 55.000:-. Byggnaderna var i bedrövligt dåligt skick, med skräp samlat överallt. Elströmmen var bruten och lösa elinstallationer var hängande här och där. Det blev stora kostnader för att få det elektriska att fungera igen, både vad det gällde Sydkraft och med att säkra elinstallationerna. Det var mycket arbete och det kunde ibland tyckas att det var för mycket att utföra. Men på ett förunderligt sätt gick allt bra, utan olyckor och med trevliga arbetsstunder. Ingen tänkte på att han eller hon gjord mer än någon annan. Allt byggde på frivilligt arbete.

De flesta av oss som medverkade hade stor anknytning till skolan. Vi hade haft vår skolgång där och med alla minnen som det bär med sig. Tre personer var särskilt entusiastiska för skolans upprustning det var Erik Persson i Rabbe, Ingvar Svensson i Ledja och Arne Göransson i Bjälkatorp.

Arbetet med skolupprustningen fortskred med stor entusiasm. Det var många telefonsamtal om hur ska vi göra nu och vad kostar det att köpa in det materialet. Jag kommer särskilt ihåg den 29 juli 1993, då hade vi kommit så långt att vi reste en ny flagstång vid skolan, hissade en ny flagga och sjöng gemensamt nationalsången under ledning av Astrid Pettersson. Det kändes högtidligt.

Den 12 september 1993 anordnades predikan med kaffesamkväm i skolan. Arne Göransson predikade och på den gamla skolorgeln spelade Ingmar Söderström. Rödeby församlings kyrkoherde Ingemar Lendahl var också med. Besökarna var många och den stora lokalen var fullpackad, 125 personer kom och i kollekt fick vi 7.500:- som gick till skolans renovering.

Samtidigt som vi höll på med skolans renovering började boken om Ledja bli färdig. Den 15 september 1993 var Ingmar Söderström och hämtade materialet för boken och samtidigt höll vi på att förhandla med Abrahamssons Tryckeri. Den 28 september 1993 hade styrelsen sammanträde med stora diskussioner.

Den 4 november 1993 var boken om Ledja, "Från stenyxa till motorsåg", från Abrahamssons Tryckeri färdig. Det kallades till pressinformation i skolan om den nya bygdeboken. På plats i skolan var även fem tidningar och Radio Blekinge. Ann-Magret hade gjort en god tårta som vi med kaffe bjöd på.

Den 29 november 1993 skulle Byalaget ha möte i Palmbergs stuga. Ingvar och Linnéa hade ordnat med festligheter, smörgåstårta med tillbehör. Vi skulle fira att vi hade Ledjaboken färdig. Men festligheterna byttes i sorg. Linnéa blev sjuk och dog i ambulansen in till Karlskrona lasarett.

Några år in på 1990-talet började vi ett samarbete med Holmsjö Filadelfia. De kom hit med sitt stora tält för bl.a gemensamma sånggudstjänster i Ledja. Det var till stor del Gunnar Baumgardts förtjänst och detta kom igång och Gunnars bror Axel Nilsson.

År 2002 tillkom en ny bok som fick namnet " Vår barndoms skola". Stort arbete med boken gjordes av Laila och Gunnar Baumgarth, Ingmar Söderström, Arne Göransson.

År 2009 tillkom åter en bok "Med kamera genom Ledja". För arbetet stod jag själv, Ingmar Svensson och Sven Karlsson samt Ingmar Söderström. Boken bygger på de kort som togs under JUF-tiden. Ingmar Svensson, Sven Karlsson och Börje Johansson åkte runt i byn och försökte fotografera byns hus och innevånare.

Nu är vi framme vid årsmötet i Ledja skola 22 september 2013. Ordförande Bengt Johansson har aviserat avgång för yngre krafter. Ann-Margret Pettersson har meddelat att hon vill trappa ner i arbetet. Jag tror mig veta att alla damer trivts bra med arbetet i skolan och hoppas och tror att Ann-Margret i fortsättningen också kommer att vara ett stort stöd i byalagets arbete. Bengt Johansson bruka säga; får kvinnor bestämma så blir allt bra. Och kvinnor har nog uppskattat Bengts kunnighet i att formulera sig i ord. Nu har Ann-Christine lovat att bli ordförande. Vi hoppas och är övertygade att det går bra. Om Ann-Christines morbror Erik levat, så skulle han säkert varit mycket nöjd.

Skrivet i september år 2013

Ingmar Svensson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Ledja Byalag

Skapad av: Sofia Leijon (2014-02-05 14:33:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ledja Byalag (2019-02-07 14:58:12) Kontakta föreningen