Fast boende i Laxforsen 1918-1922


Ur mantalslängden för 1918 kan utläsas att totalt 201
personer bodde i Laxforsen - 63 män, 42 kvinnor, 96 barn.

År 1922 var totalt 46 personer mantalsskrivna där - 13 män,
13 kvinnor, 20 barn. Se nedan.

Inspektor       Nore Hasselström m hustru o 5 barn
Hushåll.         Svea  -"-
Tjänsten.       Greta W Isaksson
Verkm.           Olof Gustav Forsell m hustru o sonen Gunnar
Sågställare    Karl Wilhelm Björk m hustru o 4 barn
Stallmäst.      Johannes Johansson m hustru o 3 barn
Smeden         Matts Haapalainen m hustru
Skomak.        Uno Haapalainen
Arbetaren     Johan Einar Haapalainen
Arbetaren     David Kainulainen m hustru o 4 barn
Arbetaren     Manny Larsson
Arbetaren     Frans Mickel Wisori m hustru o dottern Ida Sofia
Arbetaren     Knut Jonas Siira
Hushåll.        Amanda Hendricksson m sonen Frans Erik
Hushåll.        Wilma Sofia Koskela
Arbetaren     Herman Kekkonen m hustru o 2 barn
Folkskoll.      Britta Olsson

Arbetsgivare: Laxforsens Nya Sågverksaktiebolag, Kiruna

Kiruna 1999-03-15 Rune Henriksson

F05 Husen efter vägen mot Kauppinen-vinter

Förening:

Laxforsens Bygdeförening

Skapad av: (2012-07-19 00:25:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Laxforsens Bygdeförening (2019-02-05 13:37:35) Kontakta föreningen