Luossajoki Sågverk


Från Henning Nordins samling HNN03

Vilka personerna är vet vi inte säkert. Troligen de allra första ägarna/brukarna, som köpt sågen av C I Asplund, nämligen bröderna Axel Rudolf och Ernst Henriksson från Halland. Sågen som Asplund först ägde uppsattes vid Luossabäcken utanför Tuolluvaara och flyttades därifrån till samma bäck i Laxforsen.

Av bilden framgår att sågen var en grovtandad cirkelklinga med sågbänk och att golvplanken är slitna, vilket tyder på att det var denna såganläggning som flyttades hit från Tuolluvaara; den som ägdes av C I Asplund. Det första sågverket i Laxforsen-området anlades omkring sekelskiftet 1800/1900 och drevs där endast något år, direkt av vattenströmmen. Den låg ganska exakt där nuvarande vägbron på vägen mot vattenpumpstationen vid Oinakkajärvi ligger. Flyttades sedan ned till ”Stora sågverksplatsen”.

 

De två personerna med ren och släde är ganska säkert den nya ägaren Israel Nordin m fru, som sedan flyttade sågen till stora sågverksplatsen bakom det s k Wiklundska huset. Där drevs sågen först via en vattenränna från bäcken, - enligt Hjalmar Falbos minnen.

Förening:

Laxforsens Bygdeförening

Skapad av: (2012-06-30 16:08:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Laxforsens Bygdeförening (2019-02-05 14:02:44) Kontakta föreningen