Fritidsområde


Före 1900 fanns det ingen fast bosättning i Lintanen/Laxforsenområdet. I början av 1900-talet industrialiserades Laxforsen. När det byggdes en järnväg från Kiruna till Narvik öppnades en exportmöjlighet för sågade trävaror från Laxforsen som hade nära till vatten och tallskog. Efter sågens nedgång avfolkades Laxforsen. De bofasta flyttade till Kauppinen, Tuolluvaara, Kiruna och Jukkasjärvi. Laxforsen blev ett fritidsområde. Från 1970-talet har många av fritidsstugorna blivit åretruntbostäder.

Fritidsstugor
Stugbygget i Laxforsen fick fart på 1920-talet. Man cyklade eller åkte buss och gick till sin stuga. Stigar trampades fram från vägarna (gamla Laxforsenvägen Kauppinen - Laxforsenbron och Kauppinen - Poikkijärvi) till stugorna. Kulturstigarna följer delvis några sådana gamla stigar i dag.

Parstugor
Alla hade inte råd att ensam bygga så de gick ihop med en annan familj och byggde tillsammans en stuga med gemensam ingång och hall. Från hallen gick två dörrar, en till vänstra familjens rum och en till högra familjens rum. Numera är de uppköpta och ombyggda för en familj.

Caféer
Området hade flera caféer:
Café Lax och matservering i Kauppinen
Forsells café i Poikkijärvi
Strandcaféet som Wärja hade vid Wärjas bäck i Laxforsen.
IOGT/SGU som hade övertagit Wärjas stuga, hade under 1950-60 talet café samt dansbana och minigolfbana.
Kiosk i Kauppinen har det också funnits.

Föreningsstugor
Flera föreningar byggde eller köpte stugor i området. Alla är nu sålda till privata.
AIF (Arbetarnas idrottsförening) hade en stuga på Lehtisaari,
IOGT övertog Wärjas Cafe och hade både dansbana och minigolfbana.
M (Motormännen) hade en stugan i ytterkurvan efter bron på vägen mot Jukkasjärvi.
GKNN (Gymnastikklubben Norra Norden) hade en stuga i Syväjärvi.
KFUM och KFUK (Kristna Föreningen för Unga Män resp. Kvinnor hade också stugor vid Syväjärvi.

Konflikter
Det var lönsamt för företag att ta grus från åsarna i området. Det blev så småningom konflikter med stugägarna när grustagen närmade sig stugorna och markägarförhållandena var inte helt klara. En betongfabrik utnyttjade ett grustag och vatten från Wärjas bäck för att göra brunnsringar etc.

Laxforsen 2012-08-07 Henry Johansson och Rune Henriksson
 

Förening:

Laxforsens Bygdeförening

Skapad av: (2012-08-07 17:37:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Laxforsens Bygdeförening (2019-02-05 13:55:56) Kontakta föreningen