Färjestugan fungerar som ett litet museum med bilder från Färjeepoken och Sågverksepoken

Stugan fungerar också som möteslokal och
övernattningsstuga.

Kulturstigar utgår från stugan och passerar
historiskt intressanta platser.
Kulturstig 1, den norra är ca 3,2 km (1-1,5 timmar)
Kulturstig 2, den södra är ca 5,6 km (2-2,5 timmar)

Låg årsavgift
För en låg årsavgift på bara 120 kr (familjemedlem 60 kr) stödjer man bevarandet av Färjestugan samt framtagande och presenterande av Laxforsens historia. Man får också vara med i föreningens verksamhet.

Låna stugan/Övernattning
Medlem får gratis låna Färjestugan för eget bruk, en dag, en kväll eller en natt per 30 dagar, tex en släktträff, arbetsplatsträff eller egna sommargäster.
(Ej på tider då föreningen har någon aktivitet eller under den kallaste årstiden).

Grillplatsen
Grillplatsen vid Torneälvens strand är populär

Kontakter
Förutom sociala kontakter får man lära känna Laxforsens folk, kultur och historia, från forntid till nutid.

Spel
Utnyttja Boule-banan, kasta pil eller spela krocket.

Låna följande:
Grästrimmer (elektrisk)
Häcksax
Skarvsladd (lång)
Vält (för dragkrok)
Grensax (kraftig för grövre grenar)

Föreningens ändamål är:
Att bevara Färjestugan i Laxforsen i ursprungligt skick på dess nuvarande plats. 
Att verka för upprättande av autentisk 1930-1950 tals färjemiljö vid Färjestugan.
Att värna om Laxforsens natur och kultur.
Att främja skyddandet av Laxforsens fornlämningar.
Att tillvarata och medverka i övriga Laxforsen-intressen av gemensam karaktär.


Förening:

Laxforsens Bygdeförening

Skapad av: Laxforsens Bygdeförening (2013-05-15 16:29:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Laxforsens Bygdeförening (2019-07-09 13:22:04) Kontakta föreningen