Om oss

Laxforsens Bygdeförening har hand Färjestugan i Laxforsen, den enda Färjestugan i Norrbotten som är kvar i ursprungligt skick. Föreningens ändamål är att bevara Färjestugan i Laxforsen i ursprungligt skick på dess nuvarande plats.

Vi vill även verka för upprättande av autentisk 1930-1950 tals färjemiljö vid Färjestugan. Utöver det så värnar vi om Laxforsens natur och kultur samt främja skyddandet av Laxforsens fornlämningar. Vi i föreningen hjälps åt att tillvarata och medverka i övriga Laxforsen-intressen av gemensam karaktär.