Hänt 2019


Årsmöte                                                                     Brödbakning i vedeldad ugn

Utvändig städning                                                    Rödfärgning

Valborg                                                                       Sommarfest/Hemvändardag

Invändig städning                                                     Utflykt till Regna Hembygdsgård

Nationaldagen                                                           Almanackssläpp

Midsommardagen

Editerad av: Gustav Eriksson (2020-01-01 11:24:07)