Fornåkrarna


Böneruds fornåkrar vid Stora Sand
Söder om Rv 52 mellan Lännäs och Hampetorp finns ett odlingslandskap med spår från olika tider. Spår som visar hur bondens marker har förändrats från järnåldern till idag. Idag betar nötboskap på åkrarna. I området finns också gravrösen. Platsen är väl värd flera besök under året då landskapet byter karaktär med årstiderna. En körbar grusväg leder till området med parkeringsplats och info-tavla.

Platsen har permanent vägskylt på Rv 52 som visar infarten.

Image

Image

Image

 

 

Förening:

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

Förening:

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: (2012-09-28 19:38:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2019-01-01 14:05:24) Kontakta föreningen