Kulturvandring 2009


Ons 6 maj hölls kulturvandring. Alf Larsson berättade om Katrinebrunn.

En skrift om brunnsverksamheten försåldes.

14 intresserade bevistade evenemanget.

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-10 08:59:15)