Tregrenatallen


Inte långt från Katrinebrunn finns resterna av en biologisk raritet. En tall med ovanligt grov rotstam som c:a 1,5 m ovan mark förgrenar sig i tre grova tallstammar. Gaffeltallens två yttre stammar var c:a 30 m höga och den i mitten var c:a 35 m hög (Uppskattning fr gamla fotografier).

I mars 1943 intäffade en storm som lade ikull hela tallen. Skogsarbetarna sågade av de tre stamgrenarna och lade tillbaka rotvältan. Så skapades en ny sevärdhet som idag 70 år senare finns att beskåda.

Besökare vid tregeniga tallen (gaffeltallen) i våra dagar.

Bilden tagen före 1916.

Bilden tagen 1942, året innan stormen.

Ordf Kurt med gäster från Lettland.

Förening:

Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: (2012-09-28 18:48:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lännäs Hembygds- och Fornminnesförening (2019-01-01 13:52:02) Kontakta föreningen