Utvändig vårstädning 2011


Utvändig vårstädning 2011

Den årliga vårstädningen vid Forngården har gått av stapeln i vackert vårväder.

C:a 15 personer ställde upp med kratta och gott humör. Förutom lövräfsning skedde i år omfattande slyröjning och en del trädfällning för att öppna upp och ge mer ljus åt Forngården

Efter arbetet bjöd på kaffe och smörgås.

 

Editerad av: Rasmus Carling (2018-10-10 09:07:05)